شبی بهتر از هزار ماه
30 بازدید
محل نشر: نشريه نويد آذربايجان غربی/ 1 شماره/ 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی